Phòng đơn cao cấp
Giá phòng:  300.000đ
Trang thiết bị:

Phòng đơn cao cấp


Các loại phòng khác
Phòng tiêu chuẩn 250.000đ
Phòng đôi tiêu chuẩn 300.000đ
Phòng đôi cao cấp 350.000đ
Phòng VIP 400.000đ