Phòng đôi cao cấp
Giá phòng:  350.000đ
Trang thiết bị:

Phòng đôi cao cấp


Các loại phòng khác
Phòng tiêu chuẩn 250.000đ
Phòng đôi tiêu chuẩn 300.000đ
Phòng đơn cao cấp 300.000đ
Phòng VIP 400.000đ