Phòng đôi tiêu chuẩn
Giá phòng:  300.000đ
Trang thiết bị:
Phòng đôi

Các loại phòng khác
Phòng tiêu chuẩn 250.000đ
Phòng đôi cao cấp 350.000đ
Phòng đơn cao cấp 300.000đ
Phòng VIP 400.000đ